L.p Imię i nazwisko wychowawcy Klasa
1 mgr Anna Stanowska IA ślusarz
2 mgr inż Alicja Śiuśta IIA ślusarz
3 mgr Krystyna Neuberg IIB ślusarz
4 mgr Ryszard Wroński IIIA ślusarz
5 mgr Aneta Kłak IB fryzjer
6 mgr inż Alicja Śiuśta IIA fryzjer
7 mgr Krystyna Neuberg IIB fryzjer
8 mgr Ryszard Wroński IIIA fryzjer