L.p Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
1 Język polski mgr Krystyna Neuberg
dr Bogumiła Kopeć
2 Język angielski mgr Iwona Żurawska
mgr Jolanta Staroń
3 Matematyka mgr Stanisława Ficek
mgr Ryszard Wroński
4 Historia mgr Halina Jarosz-Łaba
5 Wiedza o społeczeństwie mgr Halina Jarosz-Łaba
6 Historia i teraźniejszość mgr Halina Jarosz-Łaba
7 Podstawy przedsiębiorczości mgr Ewa Noga
mgr Anna Stanowska
8 Geografia mgr Ryszard Firleta
9 Fizyka mgr Wiesław Dutka
10 Informatyka mgr Wacław Pelc
mgr Monika Obłoza
11 Wychowanie fizyczne mgr Przemysław Lasek
mgr Waldemar Kornafel
12 Edukacja dla bezpieczeństwa mgr inż. Waldemar Włoch
13 Religia/Etyka mgr Michał Stachyrak
14 Przedmioty zawodowe ślusarz mgr inż Zbigniew Kurzywilk
mgr inż. Alicja Siuśta
15 Zajęcia praktyczne ślusarz Andrzej Chmiel
Andrzej Lis
Edward Baran
Stanisław Kucab
16 Przedmioty zawodowe fryzjer mgr Aneta Kłak
17 Zajęcia praktyczne fryzjer mgr Agnieszka Wawro
mgr Anna Machniuk
mgr Aneta Kłak
18 Doradztwo zawodowe mgr Aneta Radochońska