Dyrekcja Brażnowej Szkoły I STOPNIA

Dr hab. inż. Piotr Jarosz

Dyrektor

dr inż. Waldemar Włoch

Z-ca Dyrektora