Dyrekcja Branżowej Szkoły I Stopnia w Przeworsku informuje, że zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023r. o godzinie 12. Rozpocznie się uroczystą akademią w auli szkolnej. Następnie uczniowie udadzą się do swoich sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, gdzie zostaną rozdane świadectwa ukończenia klas.